Stimați fizioterapeuți,

Având în vedere apariția legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, Colegiul Teritorial Timiș-Arad a demarat procedura de eliberare a noilor autorizații de liberă practică.

Informarea de mai jos vă aduce mai multe detalii legate de documentația necesară cât și despre taxele percepute.

Pentru programul de primire al documentelor si alte informații ne puteți contacta pe e-mail: contact@cfiziotm.ro sau telefonic: 0730643122 în intervalul 18.00-20.00, de luni pana vineri.

Informare cu privire la eliberarea Autorizatiilor de libera practica

Conform hotărârii nr. 5/28.01.2018, privind procedura de eliberare a Autorizației de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut, și hotărârea nr. 6/28.01.2018, privind stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România, adoptată de către consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România și publicată în Monitorul Oficial, 12 februarie 2018, Colegiul Teritorial Timiș-Arad vă prezintă documentația necesară pentru înscrierea în colegiu și obținerea autorizației de liberă practică.

Pentru obținerea autorizației de liberă practică și înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuților din România sunt necesare următoarele documente:
a) Documente de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licență sau adeverință în specializările prevăzute la art. 11 lit. a), c) și d) din lege – original și copie
b) Certificat de cazier judiciar – original
c) Certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, valabil 3 luni – original
d) Cerere de înscriere – anexată
e) Carte de identitate – copie
f) Certificat de căsătorie/hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul – copie
g) Declarație pe proprie răspunere că nu exercită profesia, dacă este cazul – anexată
h) Dovada achitării taxei de înscriere în colegiul teritorial și a cotizației anuale
i) Asigurarea pentru răspundere civilă profesională
j) Pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverință de la locul de muncă/dovada promovării în grad porfesional, dacă este cazul

Art. 1 Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din legea nr. 229/2016, privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, denumită în continuare lege, care dețin autorizație de liberă practică eliberată d eo instituție publică autorizată anterior apariției legii, în domeniile prevăzute la art. 17 din lege, au obligația de a plăti cotizația de membru de 25 lei/lună, respectiv 300 lei/an, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă/fracțiune de normă).

Art. 2 Prin excepție de la prevederile art. 1, persoanele prevăzute la art. 11 din lege care nu exercită profesia, indiferent dacă dețin sau nu autorizație de liberă practică eliberată de o instituție publică autorizată conform prevederilor legale anterioare apariției legii, achită cotizația diferențiat, în funcție de momentul înscrierii în Colegiul Fizioterapeuților din România, astfel :
a) 275 Ron pentru fizioterapeuții care se înscriu până la data de 31 martie 2018
b) 225 Ron pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 aprilie 2018 și 30 iunie 2018
c) 150 Ron pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 iulie 2018 și 30 septembrie 2018
d) 75 Ron pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 octombrie și 31 decembrie 2018

Art. 3 Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege, care se află la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în situația șomajului, a suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, vor plăti o cotizație de 5 lei/lună , în cuantum de 60 lei/an.

Se stabilesc următoarele taxe de către Colegiul Teritorial Timiș-Arad:
a) Taxa pentru înscriere/reînscriere în Colegiul Fizioterapeuților din România, în cuantum de 100 lei
b) Taxa de eliberare duplicat al autorizației de liberă practică, în cuantum de 100 lei
c) Taxa de eliberare a certificatului de status profesional, în cuantum de 100 lei

Achitarea taxelor se va realiza în contul Colegiului Teritorial Timiș-Arad, deschis la BRD, cod IBAN RO22BRDE360SV30984013600 Colegiul Teritorial, prin membrii săi desemnați, va elibera solicitantului, la depunerea documentelor, dovada cu numărul și data înregistrării acestora. În termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentelor, Colegiul Teritorial, va emite autorizația de liberă practică.

Președintele colegiului teritorial TIMIS-ARAD
Lucian Galoși