Colegiul Fizioterapeutilor din Romania logo

12.07.2021 – 19.07.2021  Concediu de odihnă


GHID DE BUNE PRACTICI ÎN PERIOADA COVID PRIVIND GESTIONAREA PACIENȚILOR ÎN CABINETELE DE FIZIOTERAPIE

RECOMANDĂRI PRIVIND RELUAREA/DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN CABINETELE DE PRACTICĂ INDEPENDENTĂ DE FIZIOTERAPIE

NECESARUL PROPUS PENTRU CABINETELE DE RECUPERARE

Anexa 1 – Monitorizarea temperaturii corporale a angajaților

Anexa 2 – Monitorizarea suprafețelor dezinfectate


COVID-19 – INFORMEAZĂ-TE CORECT ȘI IA MĂSURILE NECESARE!

Link-uri utile:

RECOMANDĂRI CONSILIUL NAȚIONAL AL CFZRO (PENTRU ACCESAREA LINK-URILOR ȘI A MATERIALELOR DESCARCĂ FIȘIERUL)


Pe baza informațiilor colectate despre COVID-19 de către Confederația Mondială de Fizioterapie (WCPT) și puse la dispoziția organizațiilor membre, precum și a celor publicate pe site-ul acestora membrii CFZRO vin în ajutorul colegilor din țară care ar avea nevoie de aceste materiale, traducându-le în limba româna.

Astfel, vom publica pe site-ul CFZRO traduceri ale informațiilor despre practica clinică, recomandări și indicații privind fizioterapia respiratorie, prevenirea și controlul infecțiilor, politici și probleme etice, furnizate de către țările europene afectate de pandemia de Coronavirus Sars-CoV-2.

Traducere în limba română – Terapia de reabilitare pentru pacienții cu COVID-19 (descarcă), material tradus din Manualul de prevenire și tratament COVID-19, elaborat de Primul spital afiliat, Școala de Medicină a Universității Zhejiang (The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)

Traducere în limba română – Indicații pentru fizioterapia respiratorie la pacienții cu infecția COVID-19 (descarcă), elaborat de ASSOCIAZIONE RIABILITORI DELL INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (Asociația Reabilitatorilor de Insuficiență Respiratorie) în colaborare cu A.I.F.I. (Asociația Italiană a Fizioterapeuților)
Traducere în limba română – Recomandări privind managementul fizioterapiei pacienților cu COVID-19 în terapie intensivă (descarcă), elaborat de Consiliul Științific al Societății de Fizioterapie și Reanimare, cu sprijinul Colegiului Național de Fizioterapie Salarizată, autorul corespondent Matthieu Reffienna și sub responsabilitatea președintelui SKR, Carlos Diaz (Conseil Scientifique de la Société de kinésithérapie de Réanimation, avec le soutien du Collège National de la Kinésithérapie Salariée, auteur correspondant Matthieu Reffienna, sous la responsabilité du président de la SKR, Carlos Diaz)
Traducere în limba română – Recomandări privind fizioterapia respiratorie la pacienții cu COVID-19 (descarcă), redactat de LACOMBE MATTHIEU, PELTIER Muriel, Pr PRIGENT Hélène, MARCHAL BRIGITTE, BORE AURELIEN, SOUYRI Valérie – Service de Prévention du Risque InfectieuxSiège APHP; validat de Dr. FOURNIER Sandra – Service de Prévention du Risque Infectieux-Siège APHP, Dr. PAQUEREAU Julie – Médecine Physique et de Réadaptation Unité de Soins de Rééducation Post Réanimation (SRPR), aprobat de Christine GUERI Directrice département Qualité Partenariat PatientSiège APHP
Propuneri privind măsuri pentru protejarea și susținerea fizioterapeuților, precum și a pacienților, pot fi înaintate prin e-mail la următoarea adresă: secretariat@cfizio.ro.

COMUNICATE


INFORMĂRI


COMUNICATE DE PRESĂ


Autorizaţiile de liberă practică şi avizele anuale vor fi emise şi eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Fizioterapeuţilor din România în a cărui rază îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea solicitantul. În situaţia în care solicitantul nu cunoaşte încă judeţul unde urmează să îşi desfăşoare activitatea, apartenenţa teritorială este dată de domiciliul sau reşedinţa acestuia.

Colegiul Fizioterapeutilor din Romania