Colegiul Fizioterapeutilor din Romania logo

»Documente candidați alegeri 2021


Alegerile se vor desfășura pentru toate funcțiile organelor de conducere ale CFZRO la nivel teritorial și național, pentru un mandat de 4 ani, respectiv:

 • Membrii Consiliul teritorial al colegiului teritorial 

Consiliul teritorial are un număr de membri proporțional cu numărul fizioterapeuților înscriși în evidența colegiului teritorial la data alegerilor, respectiv:

a) 5 membri, pentru un număr de la 41 până la 100 de fizioterapeuți înscriși;

b) 7 membri, pentru un număr de la 101 până la 500 de fizioterapeuți înscriși;

c) 9 membri, pentru un număr de peste 500 de fizioterapeuți înscriși.

Membrii Consiliului teritorial sunt aleși de către Adunarea generală teritorială.

 • Reprezentanții în Adunarea generală națională

Adunarea generală națională este constituită din reprezentanții aleși ai fizioterapeuților din cadrul colegiilor teritoriale, conform normei de reprezentare de 1 la 40 și reprezentantul autorității de stat.

 • Președintele colegiului teritorial

Președintele colegiului teritorial este ales din rândul membrilor Consiliului teritorial.

 • Membrii Consiliului național

Consiliul național este format din 16 membri, câte doi membri din fiecare regiune de dezvoltare, astfel cum sunt definite în legea privind dezvoltarea regională în România.

Membrii Consiliului național sunt aleși din rândul reprezentanților în Adunarea generală națională.

 • Președintele CFZRO
Președintele CFZRO este ales din rândul membrilor Consiliului național.
 

CALENDAR ELECTORAL

 • Alegeri membri în Consiliul teritorial al colegiului teritorial:
Turul I
02 – 09 septembrie 2021 – depunerea candidaturilor;
14 septembrie 2021 – afişarea listelor cu candidaţi;
18 septembrie 2021, orele 09:00-17:00 – alegerea membrilor în Consiliului teritorial
Turul II
02 octombrie 2021, orele 09:00-17:00 –  alegerea membrilor în Consiliul teritorial
 • Alegeri reprezentanți în Adunarea generala națională din cadrul colegiilor teritoriale:
Turul I
03 – 10 septembrie  2021 – depunerea candidaturilor;
15 septembrie 2021  – afişarea listelor cu candidaţi;
19 septembrie 2021, orele 09:00-17:00 – alegerea reprezentanților în Adunarea generală națională
Turul II
03 octombrie 2021, orele 09:00-17:00 –  alegerea reprezentanților în Adunarea generală națională
 • Alegeri Președinte colegiul teritorial 
Turul I
08 – 15 octombrie 2021 – depunerea candidaturilor;
20 octombrie 2021 – afişarea listelor cu candidaţi;
24 octombrie 2021, orele 09:00-13:00 – alegerea președintelui colegiului teritorial
Turul II
07 noiembrie 2021, orele 09:00-13:00 – alegerea președintelui colegiului teritorial
 • Alegeri membri în Consiliul național:
Turul I
15 – 22 octombrie 2021 – depunerea candidaturilor
27 octombrie 2021 – afişarea listelor cu candidaţi
31 octombrie  2021, orele 09:00-17:00 – alegerea membrilor în Consiliul național
Turul II
14 noiembrie  2021, orele 09:00-17:00 –  alegerea membrilor în Consiliul național
 • Alegeri Președinte Colegiul Fizioterapeuților din România:
Turul I
20 – 26 noiembrie  2021 – depunerea candidaturilor;
1 decembrie 2021 – afişarea listelor cu candidaţi;
5 decembrie 2021, orele 09:00-14:00 – alegerea președintelui CFZRO
Turul II
19 decembrie  2021, orele 09:00-14:00 – alegerea președintelui CFZRO
 
 • Membru în Consiliul teritorial al colegiului teritorial

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Colegiului teritorial respectiv, avizat pe anul în curs;
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar (dacă a fost sancţionat disciplinar, sancţiunea disciplinară să fie prescrisă la data depunerii candidaturi) ori să nu fi fost condamnat penal;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate, prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:

 1. formular de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul teritorial (descarcă formular);
 2. curriculum vitae;
 3. dovada calității de membru al colegiului teritorial respectiv și dovada avizării (prezentare autorizație de liberă practică și avizul anual, în original);
 4. dovada vechimii de cel puțin 3 ani exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 5. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare (completare în formular);
 6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale (completare în formular);
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO (completare în formular);
 8. prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o veți desfăşura în funcţia pentru care candidați (opțional).
Notă: Prezentarea actului de identitare și a procurii notariale speciale, dacă este cazul, este obligatorie la depunerea candidaturii.
 
 • Reprezentant în Adunarea generală națională

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru al Colegiului teritorial respectiv, avizat pe anul în curs;
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar (dacă a fost sancţionat disciplinar, sancţiunea disciplinară să fie prescrisă la data depunerii candidaturi) ori condamnat penal;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate, prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO;

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:

 1. formular de candidatură pentru funcția de reprezentant în Adunarea generală națională (descarcă formular);
 2. curriculum vitae;
 3. dovada calității de membru al colegiului teritorial respectiv și dovada avizării (prezentare autorizație de liberă practică și avizul anual în original);
 4. dovada vechimii de cel puțin 3 ani exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 5. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare (completare în formular);
 6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale (completare în formular);
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO (completare în formular);
 8. prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o veți desfăşura în funcţia pentru care candidați (opțional).

Notă: Prezentarea actului de identitare și a procurii notariale speciale, dacă este cazul, este obligatorie la depunerea candidaturii. 

 • Președinte al colegiului teritorial

Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiţii:

 1. să fie membru ales al Consiliului teritorial al colegiului teritorial respectiv, avizat pe anul în curs;
 2. să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 3. să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 4. să nu fi fost sancționat disciplinar (dacă a fost sancţionat disciplinar, sancţiunea disciplinară să fie prescrisă la data depunerii candidaturi) ori condamnat penal;
 5. să nu se afle în stare de incompatibilitate prevăzută, la art. 12 din Statutul CFZRO;

Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:

 1. formular de candidatură pentru funcția de Președinte al colegiului teritorial (descarcă formular);
 2. curriculum vitae;
 3. dovada calității de membru ales al Consiliului teritorial al colegiului teritorial respectiv și dovada avizării (prezentare listă alegeri ori contract mandat – pentru persoanele cărora nu le încetează mandatul în luna noiembrie 2021 -, autorizație de liberă practică și avizul anual în original);
 4. dovada vechimii de cel puțin 3 ani exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
 5. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016, cu modificările și completările ulterioare (completare în formular);
 6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale (completare în formular);
 7. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate prevăzută la art. 12 din Statutul CFZRO (completare în formular);
 8. prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o veți desfăşura în funcţia pentru care candidați (opțional).

Notă: Prezentarea actului de identitare și a procurii notariale speciale, dacă este cazul, este obligatorie la depunerea candidaturii. 

COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ TIMIȘ – ARAD

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIIUL TERITORIAL: 

Perioada 02 – 09 septembrie 2021
02.09.2021: interval orar 08.00-10.00
03.09.2021: interval orar 08.00-10.00
06.09.2021: interval orar 08.00-10.00

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ:
Perioada 03 – 10 septembrie 2021
03.09.2021: interval orar 08.00-10.00
06.09.2021: interval orra 08.00-10.00
07.09.2021: interval orar 08.00-10.00

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL COLEGIULUI TERITORIAL: 

Perioada 08 – 15 octombrie 2021
11.10.2021: interval orar 16.00-18.00
12.10.2021: interval orar 16.00-18.00
13.10.2021: interval orar 16.00-18.00

 

DATE DE CONTACT:

Sediu: Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, etaj 1, sala 114 (incinta Centrului Regional de Afaceri Timișoara), Mun. Timiș, Jud. Timiș

Telefon: 0753.200.011

Adresa de mail: cet.tm-ar@cfizio.ro

 

MEMBRI COMISIE ELECTORALĂ TERITORIALĂ

Președinte: Ugarcovici Romeo Gabriel

Secretar: Grun Beatrix Adelheid

Membru titular: Anghel Constantin Livinei

Membru supleant: Totok Andreea Victoria

Membru supleant: Jurjiu Nicolae Adrian

Membru supleant: Glazer Ciprian

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ:

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIIUL NAȚIONAL: 

Perioada 15 – 22 octombrie 2021

luni-vineri (datele 15, 18-22 oct.) orele 10:00 – 15:00

 

PROGRAM DEPUNERE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL CFZRO:

Perioada 20 – 26 noiembrie 2021

luni-vineri (datele 22-26 noi.) orele 10:00 – 15:00

 

DATE DE CONTACT:

Sediul: Str. Drumul Sării nr. 2, sect. 6, București.

Telefon: 0741.077.811

Adresă de e-mail: cec@cfizio.ro

 

MEMBRI COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Președinte: Mușat-Popa Elena Alexandra

Secretar: Badea Iuliana-Ioana

Membru titular: Țărucă Nadina

Membru titular: Sîrbu Maria Cristina

Membru titular: Ionașcu Adriana

Membru supleant: Ciocaniu Florina Ștefania

Membru supleant: Goga Mădălina-Florența

Membru supleant: Andrei Otilia Elena

(substituirea în caz de nevoie a președintelui și a secretarului se realizează de către ceilalți membri, conf. Deciziei CEC nr. 4/2021)

(publicat la data 19.08.2021)

Autorizaţiile de liberă practică şi avizele anuale vor fi emise şi eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Fizioterapeuţilor din România în a cărui rază îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea solicitantul. În situaţia în care solicitantul nu cunoaşte încă judeţul unde urmează să îşi desfăşoare activitatea, apartenenţa teritorială este dată de domiciliul sau reşedinţa acestuia.

Colegiul Fizioterapeutilor din Romania