Stimați membri,

Vă informăm că avizarea 2024 se desfășoară în perioada 01.10.2023 – 31.12.2023.  Termenul limită pentru a depune dosarul de avizare este 15.12.2022. În caz contrar, având în vedere termenul de eliberare a avizului nu se poate garanta emiterea acestuia până la finalul anului.

În ceea ce privește modalitatea de depunere a dosarelor de avizare:

 • prin intermediul portalului, accesul realizându-se prin scanarea codului QR inscripționat pe cardul de membru sau codul QR temporar; https://portal.net-dd.com/
 • Personal de către solicitant (conform programului cu publicul menționat mai jos)
 • Prin împuternicit cu procură notarială specială (conform programului cu publicul menționat mai jos)
 • Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial.

Documentele necesare obținerii avizului 2024:

  1. cererea de avizare anuală, în original (descarcă formular în format .docx sau .PDF);
  2. cartea de identitate (cu mențiunea solicitantului „conform cu originalul” numele, prenumele și semnătura)-copie xerox – pentru cei care nu au cartea de identitate încărcată în dosarul personal din Net-DD sau dacă au intervenit modificări și s-a emis o nouă carte de identitate în cursul anului 2023;
  3. poliță de asigurare de malpraxis valabilă pentru tot anul 2023 (cu mențiunea solicitantului „conform cu originalul” numele, prenumele și semnătura)- copie xerox;
  4. dovada achitării cotizației de membru în cuantum de 300 RON achitată în contul: RO22BRDE360SV30 984013600;
  5. acumularea creditelor de educație medicală continuă – Vă rugăm să verificați situația dvs. privind creditele EMC prin intermediul portalului;
  6. adeverință de salariat (dacă este cazul) – pentru cei care nu au adeverința încărcată în dosarul personal din Net-DD sau dacă au intervenit modificări în cursul anului 2023 (schimbarea locului de muncă, adăugarea unei fracțiuni de normă, etc);
  7. diplomă de licență/adeverință de absolvire a studiilor de licență (cu mențiunea solicitantului „conform cu originalul” numele, prenumele și semnătura)-copie xerox – doar pentru cei care nu au diploma de licență și suplimentul încărcat în dosarul personal din Net-DD;
  8. supliment la diplomă/foaie matricolă sau situația școlară în cazul fizioterapeuților care dețin momentan doar adeverința de absolvire a studiilor de licență (cu mențiunea solicitantului „conform cu originalul” numele, prenumele și semnătura)-copie xerox – doar pentru cei care nu au diploma de licență și suplimentul încărcat în dosarul personal din Net-DD;
  9. alte documente (ex: certificate de căsătorie, sentințe de divorț, certificat încadrare în grad de handicap, etc).

Cuantum cotizație

Plata cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă, la solicitarea avizului anual.

Cotizația Anuală (300 RON) va fi depusă numai în contul Colegiului Teritorial IBAN RO22BRDE360SV30984013600 doar prin virament bancar sau ordin de plată.

Fizioterapeuții pensionari care își exercită profesia ca angajat sau în regim independent, vor plăti o cotizație în valoare de 20 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

Fizioterapeuții care sunt pensionari și nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai CFZRO, vor plăti o cotizație în valoare de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

Fizioterapeuții care se află în următoatele situații vor plăti o cotizație în cuantum de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii:

 • orice formă de șomaj conform legislației în vigoare;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;
 • suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puțin o lună.

Reducerea cotizației se aplică numai pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru.

Persoanele cu handicap grad I – grav și grad II – accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației.
La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în CFZRO și a eliberării documentelor emise de CFZRO, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați secretariatul Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad prin e-mail la adresa: tm-ar@cfizio.ro de luni până vineri.