Documente necesare pentru avizarea anuală a autorizației de liberă practică:

 • cererea de avizare anuală, în original (descarcă formular în format .docx sau .PDF)
 • actul de identitate, în copie certificată cu originalul
 • polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională, valabilă pentru anul respectiv, în copie certificată cu originalul
 • dovada achitării cotizației de membru.

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului.

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

 • Personal de către solicitant;
 • Prin împuternicit cu procură notarială specială;
 • Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial.

Depunerea sau transmiterea dosarului se va realiza numai la sediul colegiului teritorial.

Cotizația va fi depusă numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

Programul de depunere al dosarelor în vederea avizării anuale

LUNI în intervalul orar 09:00-11:00

Bv. Eroilor de la Tisa nr. 22 – Centrul Regional de Afaceri Timişoara – Sala ARGEȘ

Cuantum cotizație

Plata cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă, la solicitarea avizului anual.

Fizioterapeuții care au dobândit calitatea de membru al CFZRO în anul 2018 și care aveau statutul de angajat sau își exercitau profesia în regim independent, vor plăti cotizația pe anul 2019, în funcție de luna emiterii autorizației de liberă practică, astfel:

 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna februarie 2018 – 275 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna martie 2018 – 250 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna aprilie 2018 – 225 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna mai 2018 – 200 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna iunie 2018 – 175 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna iulie 2018 – 150 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna august 2018 – 125 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna septembrie 2018 – 100 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna octombrie 2018 – 75 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna noiembrie 2018 – 50 lei;
 • membrii cărora li s-a emis autorizația de liberă practică în luna decembrie 2018 – 25 lei;
 • membrii care aveau statutul de neangajat în anul 2018 vor plăti suma de 300 lei.

Fizioterapeuții care se înscriu în CFZRO, vor plăti o cotizație în cuantum de 25 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

Fizioterapeuții pensionari care își exericită profesia ca angajat sau în regim independent, vor plăti o cotizație în valoare de 20 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

Fizioterapeuții care sunt pensionari și nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai CFZRO, vor plăti o cotizație în valoare de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

Fizioterapeuții care se află în următoatele situații vor plăti o cotizație în cuantum de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii:

 • orice formă de șomaj conform legislației în vigoare;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;
 • suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puțin o lună.

Reducerea cotizației se aplică numai pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru.

Persoanele cu handicap grad I – grav și grad II – accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației.
La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în CFZRO și a eliberării documentelor emise de CFZRO, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați colegiul teritorial unde urmează să depuneți dosarul.

Taxele vor fi achitate in contul IBAN RO22BRDE360SV30984013600 deschis la BRD.