Conform art. 2, respectiv conform art. 18 din Normele Metodologice privind înființarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1992/2023, pentru obținerea certificatului de înregistrare a cabinetului de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical de fizioterapie, este necesar ca, inițial, să fie solicitat și obținut avizul colegiului teritorial al CFZRO pe raza căruia urmează a se înființa cabinetul.

Citește mai mult