Cardul profesional european (CPE) este un certificat electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condițiile necesare pentru a presta temporar și ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoașterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru gazdă.

Pentru facilitarea liberei circulații a fizioterapeuților pe teritoriul UE, Comisia Europeană, în baza Regulamentului 983/2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a prevăzut introducerea Cardului Profesional European (CPE), pentru fizioterapeuți.

Scopul CPE este de a simplifica procesul de recunoaștere și de a genera reduceri de costuri și eficiență în funcționare, în beneficiul profesioniștilor și al autorităților competente.

Colegiul Fizioterapeuților din România a preluat gestionarea aplicațiilor pentru CPE din luna noiembrie 2018.

În vederea obținerii CPE, persoanele interesate pot accesa portalul Your Europe (“Europa Ta”–  https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm unde vor fi publicate toate documentele necesare care au fost notificate de autoritatile competente din fiecare Stat Membru (https://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=fizioterapeuti/).

La nivel național, Colegiul Fizioterapeuților din România – CFZRO este autoritatea competentă de emitere și, după caz, de eliberare a CPE pentru fizioterapeuți, membri ai CFZRO, desemnată prin Legea 229/2016.

Pentru a facilita depunerea cererilor de emitere a CPE, începând cu luna noiembrie 2018, CFZRO acordă solicitanților consultanță și asistență în întocmirea dosarului electronic CPE.

În acest sens ne puteți contacta fie la adresa de e-mail administrativ@cfizio.ro, fie trimițând mesaj în platforma europeană a Comisiei Europene (ECAS – European Commission Authentification System).

TAXE:
Taxa de elaborare și emitere a CPE de către CFZRO este de 200 RON.
Aceasta se va achita în contul CFZRO: RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.
Persoanele care solicită sau au solicitat prin contul ECAS emiterea unui Card Profesional European sunt rugate sa nu achite taxa de emitere înainte de a primi solicitarea de plata din partea CFZRO.
La detalii plată se va menționa numele solicitantului și numărul aplicației CPE.
(EX: Georgescu Ion CPE 00-0000-00XX)

În vederea depunerii unui dosar CPE persoanele interesate își pot crea un cont în platforma ECAS.

Pentru detalii privind modul în care se poate crea un cont de utilizator pentru depunerea unui dosar CPE vă rugăm să accesați urmatorul link: https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_ro.htm

După conectarea la interfața publică a IMI, printr-un cont de utilizator înregistrat prin platforma ECAS, documentele se vor încărca electronic în profilul virtual al solicitantului.

Pentru detalii privind modul de încărcare a documentelor în platforma, vă rugăm să accesati urmatorul link: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/library/epc_user_guide_professionals_ro.pdf

Cadru legislativ:

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2019/04/Regulamentul-EPC.pdf