Cardul Profesional European (CPE) este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră în altă țară din UE. Este o procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât metodele tradiționale de recunoaștere a calificărilor profesionale: puteți urmări online evoluția cererii dumneavoastră și puteți reutiliza documentele încărcate deja pentru a depune cereri noi în alte țări.

Cardul Profesional European este un Certificat Electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condițiile necesare pentru a presta temporar și ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoașterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru.

Pentru facilitarea liberei circulații a fizioterapeuților pe teritorul UE, Comisia Europeană, în baza Regulamentului 983/2015 privind procedura de eliberare a Cardului Profesional European și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a prevăzut introducerea Cardului Profesional European (CPE), pentru fizioterapeuți.

Scopul Cardului Profesional European este de a simplifica procesul de recunoaștere și de a genera reduceri de costuri și eficiență în funcționare, în beneficiul profesioniștilor și al autorităților competente.

În vederea obținerii Cardului Profesional European, persoanele interesate pot accesa portalul “Your Europe” unde vor fi publicate toate documentele necesare care au fost notificate de autoritățile competente din fiecare Stat Membru (Notificări State Membre).

La nivel național, Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) este autoritatea competentă de emitere și, după caz, de eliberare a Cardului Profesional European pentru Fizioterapeuți, membri ai CFZRO, desemnată prin Legea 229/2016.

Pentru a facilita depunerea cererilor de emitere a Cardului Profesional European, începând cu luna Noiembrie 2018, CFZRO acordă solicitanților consultanță și asistență în întocmirea dosarului electronic CPE.

Mai multe detalii aici: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/card-profesional-european/