Fizioterapeuții care au un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut la art. 11 din Legea nr. 229/2016 nu au dreptul să practice profesia fără a avea Autorizația de liberă practică însoţită de avizul anual.

După primirea Autorizației de liberă practică, fizioterapeutul are obligaţia de a anunţa orice modificare survenită în datele cu care figurează în Registrul unic al fizioterapeuților:

a) schimbarea numelui;

b) schimbarea domiciliului;

c) modificarea gradului profesional (grad principal);

d) modificarea datelor de contact;

e) modificarea locului de muncă sau modificarea modalităţii de prestare a activităţilor în regim independent;

f) orice altă situaţie care se referă la modificarea anumitor date înscrise în Registrul unic al fizioterapeuţilor sau în documentele emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Actualizarea datelor se realizează conform Hotărârii nr. 30 din 26 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Descarcă CERERE DE ACTUALIZARE A DATELOR PERSONALE/DATELOR PROFESIONALE în format .docx sau .PDF.

Posesorii autorizațiilor de liberă practică pentru profesiile de kinetoterapeut și profesor CFM eliberate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București care nu se încadrează în art. 11 din Legea nr. 229/2016, își pot exercita în continuare profesia pe baza acestora, până la noi reglementări. În cazul în care este necesar, aceste persoane pot solicita CFZRO o adeverință în acest sens, prin e-mail la adresa secretariat@cfizio.ro.