1. Suspendarea la cerere a calităţii de membru al CFZRO

Cerere pentru suspendarea calității de membru al CFZRO (Anexa1) – Descarcă varianta PDF sau .docx

Membrii CFZRO pot solicita suspendarea calităţii de membru pe o perioadă determinată, pentru
motive obiective, respectiv:

a) orice formă de şomaj, conform legislaţiei în vigoare, pentru o perioadă de cel puţin o lună;

b) suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate, pentru o perioadă de cel puţin o lună;

c) suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal, pentru o perioadă de cel puţin o lună;

d) suspendarea contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;

e) suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;

f) suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puţin o lună;

g) suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la iniţiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puţin o lună;

h) alte motive obiective care justifică suspendarea calităţii de membru al CFZRO, pentru o perioadă de cel puţin o lună.

Cererea de suspendare va avea anexate obligatoriu următoarele acte:

a) autorizaţia de liberă practică, însoţită de avizul anual, în original;

b) documente justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calităţii de membru, dacă este cazul, în copie certificată cu originalul;

c) dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru.

2. Încetarea suspendării la cerere a calității de membru al CFZRO

Cerere pentru încetarea suspendării calității de membru al CFZRO (Anexa2) – Descarcă varianta PDF sau .docx

Încetarea suspendării la cerere a calităţii de membru al CFZRO se face în baza unei solicitări scrise, la care solicitantul anexează asigurarea pentru răspundere civilă profesională aflată în termen de valabilitate şi dovada achitării la zi a cotizaţiei de membru.

Cererea se depune la sediul Consiliului teritorial care a aprobat suspendarea, cu cel puţin 15 zile anterior datei la care acesta urmează să îşi reia activitatea profesională.

3. Renunţarea/încetarea la cerere a calităţii de membru al CFZRO

Cerere pentru încetarea calităţii de membru sau renunţarea la calitatea de membru al CFZRO (Anexa3) – Descarcă varianta PDF sau .docx

Membrii CFZRO pot solicita încetarea calităţii de membru al CFZRO pentru motive obiective, cu 15 zile înainte de data încetării.

Renunţarea la calitatea de membru se efectuează prin cerere scrisă înaintată colegiului teritorial unde membrul îşi are apartenenţa.

În cazul decesului unui membru CFZRO, cererea poate fi depusă de rudele acestuia sau de orice persoană interesată, însoţită de copia documentului justificativ. Calitatea de membru al CFZRO încetează de drept de la data decesului.

Cererea de încetare a calităţii de membru va avea anexate obligatoriu următoarele acte:

a) autorizaţia de liberă practică, însoţită de avizul anual, în original;

b) în cazul decesului unui membru al CFZRO, documentul justificativ în copie certificată cu originalul.

Modalități de depunere a cererilor

Cererile de suspendare, de încetare a suspendării și de încetare a calității de membru se pot depune astfel:

a) Personal, ce către solicitant sau prin împuternicit cu procură notarială specială, la sediul colegiului teritorial;

b) Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial.

Depunerea sau transmiterea cererilor se va realiza numai la sediul colegiului teritorial.

Hotararea-nr.-43-din-7.12.2018