Transferul unui membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul se efectuează la solicitarea acestuia, în una dintre următoarele situaţii:

– în cazul schimbării locului principal de exercitare a profesiei;
– în cazul schimbării domiciliului, respectiv a reşedinţei, după caz.

Procedura de transfer se realizează în conformitate cu Hotararea Consiliului național nr.  11/2019 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul.

Mai multe detalii aici: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/transferul/