În conformitate cu Art. 5, lit. w) din Statulul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 679/2017, CFZRO, în calitate de autoritate competentă, elaborează documentele necesare recunoașterii în alte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparținând Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană a titlurilor de calificare de fizioterapeut dobândite în România, respectiv Certificatul de Conformitate.

Mai multe detalii aici: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/certificat-de-conformitate-a-studiilor/