CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

În conformitate cu art. 5, lit. w) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017, CFZRO, în calitate de autoritate competentă, elaborează documentele necesare recunoaşterii în alte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană a titlurilor de calificare de fizioterapeut dobândite în România, respectiv Certificatul de conformitate.

Începând cu data de 13.08.2018, în baza Hotărârii nr. 28/2018 a Consiliului Național (M. Of. nr. 701/10.08.2018), cererile de eliberare a Certificatului de conformitate, însoțite de documentele corespunzătoare, atât pentru membrii CFZRO, cât și pentru solicitanții fizioterapeuți care nu au dobandit această calitate, se depun numai la sediul secundar al CFZRO din: București, Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, cod poștal: 060154, nr. de contact: 0749.088.590, e-mail: administrativ@cfizio.ro.

DOSARUL PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE CUPRINDE:

  • cererea prin care se solicită eliberarea certificatului de conformitate (download);
  • titlul oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016, în original și copie conformă cu orginalul;
  • adeverința de autenticitate a diplomei eliberată de instituția emitentă, în original sau copie legalizată, excepție făcând adeverințele de absolvire a examenului de licență valabile până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverințe de autenticitate;
  • anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în original și copie conformă cu originalul;
  • act de identitate, în copie conformă cu originalul;
  • dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în original și copie conformă cu originalul;
  • dovada de achitare a taxei pentru verificarea dosarului și eliberarea certificatului de conformitate, conform art. 8 alin. (1) lit. d) și alin (2) din Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România.

TAXE:

Fizioterapeuți care sunt membri ai CFZRO

100 lei, reprezentând taxa de eliberare a certificatului de conformitate
Fizioterapeuți care NU sunt membri ai CFZRO

200 lei, reprezentând taxa de verificare a dosarului pentru fizioterapeuții care NU sunt membri ai CFZRO
100 lei, reprezentând taxa de eliberare a certificatului de conformitate
Taxele se achită numai în contul CFZRO: RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.

La detalii plată se va menționa numele solicitantului și motivul plății.

(EX: Popescu Ionuț certificat conformitate)

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

Personal de către solicitant;
Prin împuternicit cu procură notarială specială;
Prin curier rapid, achitat de solicitant, sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
titlul oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016;
anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă);
dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului, cu excepția copiilor legalizate.

Depunerea dosarului se efectuează numai la adresa menționată mai sus, indiferent de modalitatea aleasă.

MODALITĂȚI DE RIDICARE A CERTIFICATULUI DE CONFORMITATE:

Personal, de către solicitant;
Prin împuternicit cu procură notarială specială;
Prin curier rapid, cu plata la destinație, serviciul de curierat fiind contractat de către solicitant.
Termen de eliberare: 30 zile de la înregistrarea dosarului complet

Ridicarea certificatului de conformitate se efectuează numai de la adresa menționată mai sus, indiferent de modalitatea aleasă.

Contact compartiment responsabil cu primirea dosarelor și informații suplimentare:

Program de lucru cu publicul: LUNI-JOI: 09:00-12:00

Dosarele transmise prin curier rapid se primesc luni-vineri în intervalul orar 08:00-16:00.

Nr. tel: 0749.088.590

E-mail: administrativ@cfizio.ro