În conformitate cu Art. 5 lit. v) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 679/2017, CFZRO, în calitate de autoritate competentă, atestă onorabilitatea și moralitatea profesională a membrilor săi. Termenul de valabilitate al Certificatului de status profesional curent este de 3 luni de la data emiterii acestuia.

Mai multe detalii aici: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/certificat-de-status-profesional-curent/